Internetowa platforma prezentacji wyników

Medyczne Laboratorium Analityczne NZOZ DIAGMED Sp. z o.o.

ul. Lwowska 20

33-300 Nowy Sącz

18 443 78 94

www.diagmed.info.pl

diagmed@interia.pl

poniedziałek - piątek 700-1700, sobota 800-1000

Przesłanie nowego hasła